درباره من

دیوانه تر از خویش کسی میجستم 
دستم بگرفتند و به دستم دادند...
درباره من
بر دست هایم بشارتی سپید است که در خواب های منتظر می روید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان