به نامش

خیلی ها که عاشق کشورشان هستند دوست دارند فرصتی خاص پیش بیاید و نشان دهند که تا چه اندازه حاضرند برای سرزمین مادری شان با تمام وجود قدم بردارند.

من به شما پیشنهاد می کنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشید. خاموش کردن یک لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه می کند، بوق نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمی کنید ، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها و ... هر کدام از این ها گامی کوچک اما موثر است. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچک و هوشمندانه بردارد آن وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. هشتاد میلیون قدم برای سرزمین مان ایران. 

خیراله سلیمیان

پی نوشت: فکر میکنم در دنیای امروز که بحران آب جدی است اسراف آب (یا منابع دیگر، چه فرقی میکند) نه تنها یک گناه بزرگ و حق الهی بر ماست بلکه به خاطر تاثیر زیادی که در زندگی افراد دیگر جامعه و نسل های آینده دارد حق الناس هم هست. لطفا به خاطر خدا، خودمان و دیگران درست مصرف کردن را یادبگیریم و منابع را مدیریت کنیم.